Het project

titel

“een veilige thuishaven”

De Zonnehoed is een nieuw en kleinschalig wooninitiatief voor een groep van tien bewoners met een verstandelijke beperking. Deze bewoners willen graag een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven leiden. In een kleinschalige en veilige omgeving met de juiste zorg en eigen regie is dit heel goed mogelijk. In wooninitiatief De Zonnehoed wordt de zelfstandigheid van de bewoners gestimuleerd door naast aandacht te hebben voor de noodzakelijke zorg ook in te zetten op het leren van praktische vaardigheden. Dit verhoogt het zelfvertrouwen van de bewoners en verwerven zij daarmee meer grip op hun leven en geluk. Op deze manier wordt er ook naar gestreefd om de zorgvraag niet te laten toenemen.

Het idee voor het wooninitiatief is ontstaan in januari 2016 bij een groep ouders die gingen nadenken over het toekomstige wonen van hun kinderen met een beperking. Doel van het wooninitiatief is voor een groep bewoners (bij aanvang jongvolwassenen) met een verstandelijke beperking een plezierige en veilige kleinschalige thuishaven te realiseren. Ook wordt goede en juiste zorg geboden en is de continuïteit gewaarborgd. Het wooninitiatief hanteert de volgende kernbegrippen: veiligheid, 24-uurs zorg, gezelligheid, goede balans tussen zorg/begeleiding en zelfregie/zelfstandigheid, samenleven in een groep (eten, spelletjes, etc.), sturing en controle, onderlinge betrokkenheid en respect, ontwikkeling op wonen werken(dagbesteding) en vrije tijd en maatschappelijke integratie waar mogelijk

project

De donatie van de Sprengen-Bergh Golfdag 2019 zal ten goede komen aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. De bouw van De Zonnehoed is in volle gang en zal naar verwachting in september worden opgeleverd.

Lees verder op de website www.de-zonnehoed.nl

Of bel naar Stichting De Zonnehoed: 06 535 772 71

Inschrijven voor de Golfdag is mogelijk via de volgende link: Inschrijven of bel met (055) 5051262